Børn, unge og angst

Børn, unge og angst

Langt de fleste børn oplever i perioder af deres udvikling angstfænomener. Hos de fleste oplever vi, at børnene i kortere eller længere perioder, kan være bange for mørke, hunde, tordenvejr, at  sove alene og meget andet. Og mange børn vil – som man siger –  “vokse fra det.”

Jeg har de seneste år erfaret en stigende tendens til overbekymring blandt børn og unge og dermed også flere rådvilde forældre. Jeg har på baggrund af veldokumenteret kognitiv metode, hjulpet mange forældre og børn til at genkende bekymringens mekanisme og givet dem værktøjer til at imødekomme og dermed lindre overbekymring og angst.

Lige så hjerteskærende det første møde med disse familier er, lige så stort et privilegium er det at følge barn og forældre lære at øve sig i at tackle bekymringens væsen.

Der er en række symptomer hos børn, som man som forælder bør lægge mærke til. For eksempel kan nedenstående symptomer indikere overængstelighed og decideret angst.

At barnet:

  • helst vil være i nærheden af deres forældre og eks. undgå at komme i skole

  • stiller mange spørgsmål og kræver megen beroligelse

  • ikke ønsker at deltage i sociale aktiviteter

  • har det svært når daglige mønstre brydes

  • sjældent svarer på spørgsmål, og sjældent siger noget af sig

  • holder sig for sig selv

  • begynder at få fysiske symptomer, når en situation fremkalder angst (f.eks. ryster, hyperventilerer, får mavepine, hovedpine )

  • har svært ved at sove alene eller falde i søvn

 

Forældre kan hjælpe deres børn ud af angsten

Forældrene er nøglepersoner, når børn og unge skal hjælpes og behandles for angst. Når behandlingen af angste børn sker via undervisning og oplæring af forældrene, blive størstedelen af børnene fri af deres angst.

Nyeste forskning viser, at forældre ubevidst kan komme til at øge bekymringerne hos et allerede følsomt barn. Der ses sammenhæng mellem overbeskyttende adfærd og overdreven kontrol hos forældre og angstlidelser hos børnene. Undlader forældrene at udfordre barnets ængstelighed, ender familien ofte i en overbeskyttende ond spiral. Det er afgørende, at forældre til overbeskyttende børn trænes i at udfordre barnets angst på en måde, hvor der er størst mulighed for succes og udvikling.

Jeg har i samarbejde med organisationen Mine Venner udarbejdet et online kursus for skoler, hvor jeg rådgiver lærere og andre fagpersoner, der er udfordret af angst hos børn.

 

Hvordan hjælper den metakognitiv metode i forhold til børn med angst

Metakognitiv metode er en her-og-nu-rettet terapi, der fokuserer på at ændre de tanker og handlemønstre, der forårsager og vedligeholder barnets bekymrende tanker. Metakognition bygger på viden fra forskning.

Metoden giver redskaber og strategier til at skabe det det liv, som forældrene ønsker sig for deres barn.

Metakognition er en metode, der virker uden at man “graver i tidligere traumer”. Det handler ikke om at forandre negative tanker til positive, men om at lade tankerne være og gøre mindre ved dem.

 

“Tanker betyder ikke noget, men din håndtering af tankerne gør”

 

I den metakognitive metode er man ikke optaget af bekymringernes og tankernes indhold. Man er optaget af at øve barnet i at bruge mindre tid på dets bekymrende tanker. Jeg lærer barnet at være opmærksom på, om dets tanker er gavnlige, og hvis ikke …så trænes barnet med øvelser i at forlade de bekymrende og måske angstfremkaldende tanker, og I som forældrer instrueres i, hvordan I kan støtte Jeres barn i den proces.